Năm học 2017-2018 Trường THCS Phạm Hồng Thái có 28 CB-GV-NV