Tuesday, 28/01/2020 - 16:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phạn Hồng Thái

Hình ảnh ngoại khóa Bảo vệ An ninh Tổ Quốc


Nguồn: phamhongthai.kontumcity.edu.vn