Wednesday, 19/09/2018 - 10:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phạn Hồng Thái

Hình ảnh ngoại khóa Bảo vệ An ninh Tổ Quốc


Nguồn: phamhongthai.kontumcity.edu.vn