Công tác nhà trường

Công tác bảo tồn và phát huy di sản không gian văn hoá cồng chiêng trong nhà trường.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc là việc làm quan trọng, trong việc “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc” nhất là đất nước ta đang trong trong thời kỳ hội nhập Quốc tế trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự tác động kinh tế kéo theo sự xâm nhập văn hóa của các nước là vấn đề không tránh khỏi nếu chúng ta không có giải pháp ngăn chặn kịp thời thì sự xâm nhập các loại hình văn hóa độc hại và có nguy cơ làm mai một dần nền văn hóa dân tộc và làm mất đi giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 12 : 24
Năm 2021 : 4.026
Wednesday, 08/12/2021 - 04:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phạn Hồng Thái